Όρια στη νηπιακή ηλικία: φροντίδα ή τιμωρία;

 Η σημασία της οριοθέτησης για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά, από τη νηπιακή ακόμη ηλικία χρειάζεται να μάθουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους και να τηρούν ορισμένους κανόνες, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, αλλά και να μπορούν να συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Ένα παιδί χωρίς όρια μπερδεύεται, … Διαβάστε περισσότερα…